Мемлекеттік тауарлардың сатып алу, қызметтер мен жұмыстрадың жылдық жоспары