"Алматы-Ислам мәдениетінің 2015 жылғы астанасы" халықаралық конференцияcының материалдары