ҒЗЖ жоспары

 

Тақырып қызметі

Мерзімдер1орындау

Аяқтау нысаны

Ескерту

1

2

3

4

5

ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

  1.  

Ғылыми-зерттеу жобасының «Материалдық емес мәдени мұраны артефакттың Орталық Азия мен Еуропа қазақтарының ұлттық сана» іске асыру

2015-2017 жж.

ҰК жобаның қорытынды есеп "МҒТСҰО" АҚ жеткізу

Жоба жүргізілуде

Ғылыми-зерттеу жобасы Көшпелі қазақтар (ежелгі, ортағасырлық және қазіргі заманғы есе) өнер және мәдениет саласындағы дәстүрлі аң суреттер мен себептер іске асыру

2015-2017 жж.

ҰК жобаның қорытынды есеп "МҒТСҰО" АҚ жеткізу

Жоба жүргізілуде

 

Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру ғылыми-зерттеу жобасы «Қазақ тілінің тарихи сөздігі электрондық деректер базасы» қосу

10.04.2015 ж.

Жобаның тірке-"МҒТСҰО" АҚ деген базасында

Жоба бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру енгізу үшін дайындалуда

 

Тұжырымдама әзірлеу, жоба, ұлттық және халықаралық іс-шаралар өткізуді жоспарлап

  1.  

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Президентінің қатысуымен - Қазақ хандығының 550 жылдығы - қазақ мемлекеттілігі тарихының тағдырлы кезеңі конференциясына 11 ақпан 2015 тұжырымдамасын және бағдарламасын әзірлеу

 

14.01.2015 ж.

Конференция тұжырымдамасы мен бағдарламасын қабылдау

Бекітілген Конференция тұжырымдамасы мен бағдарламасы

  1.  

Қазақ хандығының қалыптасу 550 жылдығын мерекелеу тұжырымдамасын әзірлеу және бекіту

01.02.2015 ж.

Мерекелеу тұжырымдамасын қабылдау

 

Тойла- тұжырымдамасы бекітулі

 

  1.  

Қазақ хандығының білімінің 550 жаздың мерейтойының тойла - іс-шарасының жоспарының мәмілесі

01.02.2015 ж.

Мерекелеу іс-шаралар жоспарын бекіту

Іс-шаралар жоспары бекітілді

  1.  

Тұжырымдамасын әзірлеу, жоспары, халықаралық конференцияға қатысушылар тізімі Алматы - ислам мәдениетінің 2015 жылғы астанасы»

 

23.01.2015 ж.

Конференция тұжырымдамасы жоспарын қабылдау және қатысушылар тізімі

Тұжырымдамасы мен конференция бекіткен жоспары

Қазақ ханства білімінің 550-жаздың мерейтойыныңтойла - іс-шарасының жоспарының жүзеге асуының қамсыздандыруы

  1.  

«Қазақ Хандығына 550 жыл» арналған деректі 10-топтаманың фильмінің өндірісі

31.12.2015 ж.

Қазақстан Республикасының орталық телеарналарында өндіру, хабар тарату фильм туралы есепті жеткізу

Фильм өндірісте

Ұйымдастыру және Ұлттық және халықаралық іс-шаралар

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының қатысуымен - ғылыми конференция 11 ақпан 2015 Қазақ хандығының 550 жылдығы ақ мемлекеттілігі тарихының тағдырлы кезеңі» өткізу

11.02.2015 ж.

Конференцияны өткізу

Конференция өтті

 

ИКҰ және ИСЕСКО қамқорлығымен - халықаралық конференция Алматы-ислам мәдениетінің 2015 жылғы астансы өткізу

24.02.2015 ж.

Конференцияны өткізу

Конференция өтті