«Қазақстан мәдениетінің әлемдік кеңістікке интеграциялану бағыттары және мәдениеттегі инновациялық құбылыстар» конференциясының ғылыми жобаның матриалдары